DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 ŽIADOSˇ5 O ŽIKkkkŽIAjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

 Žiadosť o prijatie do ŠI

 

 

 Dokumenty k používaniu internetu v ŠI:  Dohoda o používaní internetu v školskom internáte 

                                                                      Žiadosť o povolenie používať NTB a tablet v ŠI

                                                                      Pravidlá používania internetu v ŠI

                                                                        Etický kódex používania internetu v ŠI