BASKETBAL

16.10.2017 00:00

Basketbal pre žiakov Školského internátu bude 16. 10. 2017 od 18.30 h do 20.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.