BASKETBAL

11.12.2017 18:00

Basketbal pre žiakov Školského internátu bude 11. 12. 2017 od 18.30 h do 20.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.