ČO SA STALO? - KALENDÁRIUM

25.10.2017 20:00

Pravidelné rozlasové relácie v rozhlase ŠI vyvrcholia 27. 9. 2017 o 20.00 h vylosovaním dlhodobej korešpondenčnej súťaže zameranej na slovenskú a svetovú históriu..