STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

21.11.2017 16:00

Pre žiakov ŠI 8 prebieha ďalší ročník STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA.