Novinky

LEZECKÁ STENA

08.12.2017 13:17
Lezecká stena pre žiakov ŠI 8 sa uskutoční 12. 12. 2017 o 16.00h.

BOWLING

11.12.2017 16:00
Bowling pre žiakov ŠI 8 sa uskutoční 11. 12. 2017, pre žiačky ŠI 6 12. 12. 2017 v priestoroch ProfiBowlingu v Banskej Bystrici.

BASKETBAL

11.12.2017 18:00
Basketbal pre žiakov Školského internátu bude 11. 12. 2017 od 18.30 h do 20.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BOWLING

12.12.2017 16:30
Bowling pre žiakov ŠI 3 sa uskutoční  12. 11. 2017 v priestoroch ProfiBowlingu v  Banskej Bystrici

VOLEJBAL

12.12.2017 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI je každý utorok v telocvični na Okružnej ulici od 19.30 h do 21.00 h.

PREDVIANOČNÁ KNIŽNICA

13.12.2017 16:00
Hudbou, spevom a tancom spríjemnia naši žiaci večer návštevníkom Verejnej knižnice MK na Fončorde 13. 12. 2017.

BEDMINTON

13.12.2017 19:30
Bedminton pre žiakov ŠI je vždy v stredu v telocvični na Okružnej ulici od 19.30 h do 21.00 h.

ČO SA STALO? - KALENDÁRIUM

13.12.2017 20:00
Pravidelné rozlasové relácie v rozhlase ŠI vyvrcholia 13. 12. 2017 o 20.00 h vylosovaním dlhodobej korešpondenčnej súťaže zameranej na slovenskú a svetovú históriu.. 

FLORBAL

14.12.2017 19:30
Florbal  pre žiakov ŠI sa uskutoční vždy vo štvrtok    od 19.30 h do 21.30 h.

FUTBAL

18.12.2017 18:30
Futbal pre žiakov ŠI bude v pondelok 18. 12. 2017 v telocvični na Okružnej ulici od 18.30 h do 20.00 h.
1 | 2 >>