BASKETBAL

12.11.2018 18:30

Basketbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 12. 11. 2018 o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.