BASKETBAL

26.02.2018 18:30

Basketbal pre žiakov Školského internátu bude 19. 2. 2018 od 18.30 h do 20.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.