BASKETBAL

10.12.2018 18:30

Basketbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 10. 12. 2018 o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.