BEDMINTON

23.10.2019 19:30

Bedminton pre žiakov ŠI bude pravidelne každú stredu 19.30 - 21.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.