BESEDA - DISKOTÉKOVÉ DROGY A ICH VPLYV NA ORGANIZMUS

23.10.2018 16:15

Beseda o diskotékových drogách a ich vplyve na organizýmus mladého človeka sa uskutoční 23. 10. 2018 v priestoroch CPPPaP o 16.15 h.