FLORBAL

08.03.2018 19:30

Florbal  pre žiakov ŠI sa uskutoční vždy vo štvrtok    od 19.30 h do 21.30 h.