FUTBAL

24.09.2018 18:30

Futbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 24. 9. 2018  o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici v  Banskej Bystrici.