FUTBAL

21.01.2019 18:30

Futbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 21. 12. 2018 o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici.