JUMPING

28.02.2018 16:30

Jumping pre žiačky ŠI 3 sa uskutoční 7. 2. 2018 v priestoroch  Jumpingfitu na Fončorde v Banskej Bystrici o 19.00 h.