OZNAM - ZMENA ČASU VÝDAJA OBEDOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

24.09.2018 18:59

Od 1. 10. 2018 sa mení čas výdaja obedov v Školskej jedálni pri ŠI od 13.15 do 15.30 h.