"UŽ TO VIEM"

12.12.2018 20:15

Druhé kolo všebobecno-vedomostná súťaž "Už to viem" sa uskutoční 13. 11. 2018 o 20.15 h v priestoroch ŠI 6.