ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019 V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

02.07.2018 14:00

Školský internát  v školskom roku 2018/2019 otvára  pre žiakov svoje brány 2. 7. 2018 od 14.00 h.