Novinky

ZMENA ČASU OTVORENIA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

09.09.2019 14:12

Školský internát je pre ubytovaných žiakov otvorený vždy v nedeľu od 14.00 h do piatku - do14.00 h (okrem dní školských prázdnin).

FLORBAL

17.10.2019 19:30

Florbal pre žiakov ŠI bude pravidelne každý štvrtok 19.30 - 21.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FUTBAL

21.10.2019 19:30

Futbal pre žiakov ŠI bude pravidelne každý pondelok 19.30 - 21.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVÁREŇ

22.10.2019 17:00

Plaváreň pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 8. 10. 2019 o 17.00 h.

VOLEJBAL

22.10.2019 19:30

Volejbal pre žiakov ŠI bude pravidelne každý utorok 19.30 - 21.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BEDMINTON

23.10.2019 19:30

Bedminton pre žiakov ŠI bude pravidelne každú stredu 19.30 - 21.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

Záznamy: 1 - 6 zo 6