VÝCHOVNÉ SKUPINY

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

HAVRANSKÉ 3, BANSKÁ BYSTRICA

E-mail: sihavranske@gmail.com

 

 

1 . VS           Mgr. Mária PAUČOVÁ                                  

2. VS           PaedDr. Emília PRESPERÍNOVÁ

3. VS          PhDr. Janka MACHALOVÁ 

4. VS           Mgr. Janka PAPŠOVÁ, PhD.

5.VS           Mgr. Ľubica HOLÍKOVÁ

6. VS           Mgr. Janka BAMBÚCHOVÁ

7. VS           PaedDr. Tatiana ŠÍPOŠOVÁ

8. VS           Ing. Anna BUBNIAKOVÁ

9. VS           Mgr. Juraj ROHÁRIK

10. VS         Mgr. Milan BARANČÍK

11. VS         Mgr. Marta LAURINCOVÁ

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

INTERNÁTNA 6,  BANSKÁ BYSTRICA

skolskyinternat@centrum.sk

 

1. VS           Mgr. Marta DUŠEKOVÁ                           

2. VS           Mgr. Mária PONICKÁ

3. VS           Mgr. Alena GARDOŇOVÁ

4. VS           Mgr. Viera SLIVKOVÁ

5. VS           Mgr. Silvia ADAMOVIČOVÁ

6. VS           Mgr. Janka FUTÁKOVÁ

7. VS           Mgr. Patricia ŠEDIVOKOVÁ  

 

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

INTERNÁTNA 8,  BANSKÁ BYSTRICA

E-mail: skolskyinternat8@gmail.com

 

1. VS          Mgr. Alena MOLNÁROVÁ/ Mgr. Tomáš BALON                              

2. VS          Mgr. Oľga BENDÍKOVÁ

3. VS          Mgr. Svetlana PALIČKOVÁ

4. VS          Mgr. Janka DYMOVÁ

5. VS          Mgr. Erika MAYEROVÁ

6. VS          Mgr. Eva BUČKOVÁ

7. VS          Mgr. Michal ŠUSTER

8. VS          Mgr. Jeanette GRELNETHOVÁ

 

 

V ŠKOLSKOM INTERNÁTE SÚ UBYTOVANÍ

 

žiaci v počte 803 z rôznych stredných škôl:

 

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica

Stredná priemyselná škola J. M., Hurbanova 6, Banská Bystrica

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica

Gymnázium J.G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica

Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica

Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica

Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa,  Hurbanova 9, Banská Bystrica 

 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica

Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania, Školská 7, Banská Bystrica

Stredná odborná škola, Tajovského 30, Banská Bystrica