VÝCHOVNÉ SKUPINY

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

HAVRANSKÉ 3, BANSKÁ BYSTRICA

E-mail: sihavranske@gmail.com

 

1 . VS           Mgr. Mária PAUČOVÁ                                  

2. VS           PaedDr. Emília PRESPERÍNOVÁ

3. VS          PhDr. Janka MACHALOVÁ 

4. VS           Mgr. Janka PAPŠOVÁ, PhD.

5.VS           Mgr. Ľubica HOLÍKOVÁ

6. VS           Mgr. Janka BAMBÚCHOVÁ

7. VS           PaedDr. Tatiana ŠÍPOŠOVÁ

8. VS           Ing. Anna BUBNIAKOVÁ

9. VS           Mgr. Juraj ROHÁRIK

10. VS         Mgr. Milan BARANČÍK

11. VS         Mgr. Marta LAURINCOVÁ

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

INTERNÁTNA 6,  BANSKÁ BYSTRICA

skolskyinternat@centrum.sk

1. VS           Mgr. Marta DUŠEKOVÁ                           

2. VS           Mgr. Mária PONICKÁ

3. VS           Mgr. Alena GARDOŇOVÁ

4. VS           Mgr. Viera SLIVKOVÁ

5. VS           Mgr. Silvia ADAMOVIČOVÁ

6. VS           Mgr. Janka FUTÁKOVÁ

7. VS           Mgr. Patricia ŠEDIVOKOVÁ  

 

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

INTERNÁTNA 8,  BANSKÁ BYSTRICA

E-mail: skolskyinternat8@gmail.com

1. VS          Mgr. Alena MOLNÁROVÁ                              

2. VS          Mgr. Oľga BENDÍKOVÁ

3. VS          Mgr. Svetlana PALIČKOVÁ

4. VS          Mgr. Janka DYMOVÁ

5. VS          Mgr. Erika MAYEROVÁ

6. VS          Mgr. Eva BUČKOVÁ

7. VS          Mgr. Michal ŠUSTER

8. VS          Mgr. Jeanette GRELNETHOVÁ