V ŠKOLSKOM INTERNÁTE SÚ UBYTOVANÍ

žiaci v počte 803 z rôznych stredných škôl:

 

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica

Stredná priemyselná škola J. M., Hurbanova 6, Banská Bystrica

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica

Gymnázium J.G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica

Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica

Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica

 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica

Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania, Školská 7, Banská Bystrica

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Stredná odborná škola, Tajovského 30, Banská Bystrica