OTÁZKY A ODPOVEDE

1. Kde je možné získať prihlášku do školského internátu?

Žiadosť o prijatie do školského internátu je možné osobne si prevziať v ktorejkoľvek budove školského internátu. Záujemcom o ubytovanie v  školskom internáte službukonajúci vychovávatelia zároveň poskytnú základné informácie o školskom internáte a umožnia obhliadku priestorov školského internátu. Prihlášku je možné si stiahnuť aj na našom webe.

 

2. Aký je režim dňa ?

 

   6:00  – 6:30 h      budíček, osobná hygiena, úprava izieb

   6:00  – 7:30 h      raňajky

   7:30  – 7:45 h      odchod do školy

13:15 – 15:45 h      obed

15:30 – 16:00 h      osobné voľno

16:00 – 18:00 h      študijný pokoj, ponuka výchovno-vzdelávacej činnosti

18:00 – 19:00 h      večera

19:00 – 20:00 h     osobné voľno

20:00 – 21:00 h     študijný pokoj

21:00 – 21:30 h     osobná hygiena, príprava na večierku

21:30 – 22:00 h      večierka

22:00  –  6:00 h     nočný pokoj

 

3. Ako sa rieši poškodenie inventára ŠI?

Pokiaľ žiak spôsobí  škodu, musí ju uhradiť. Ak sa vinník nezistí, musia sa žiaci z izby alebo spoločného priestoru, ktorý užívajú, rovnakým dielom podieľať na uhradení škody.

 

4. Môže žiak používať v izbe vlastný počítač?

Áno, ale len na študijné účely so súhlasom vedenia ŠI.

 

5. Ak žiak ochorie v priebehu týždňa, aká je možnosť lekárskeho ošetrenia?

V každom prípade sú rodičia informovaní o zdravotnom stave žiaka a tí si pre žiaka čo najskôr prídu (väčšina žiakov má lekára v mieste bydliska). Ak žiak ochorie v noci, je umiestnený na izolačku a je k nemu privolaná rýchla zdravotnícka pomoc.

 

6. Ako často majú žiaci vychádzky?

Vychádzky udeľuje skupinový vychovávateľ mimo osobného voľna žiakov v zmysle Školského poriadku ŠI. Žiak je povinný pri odchode na vychádzku dať si podpísať vychádzkovú knižku, v ktorej vychovávateľ vyznačí dátum, čas a miesto vychádzky a svojím podpisom potvrdí súhlas s vychádzkou.  

 

7. Sú v ŠI povolené návštevy cudzích osôb?

Návštevy sa môžu zdržiavať  len vo vyhradených priestoroch,  sú povinné sa ohlásiť na vrátnici, kde sa vedie evidencia návštev. Rodinní príslušníci môžu ísť do izby žiaka na základe súhlasu službukonajúceho vychovávateľa.

 

8. Aké sú možnosti športového vyžitia v ŠI?

Priamo v priestoroch ŠI sú miestnosti na stolný tenis, aerobic, stolový futbal, šípky, posilňovňa. Na športové hry sú počas školského roka k dispozícii 4 x týždenne prenajaté telocvične pre futbal, volejbal, floorbal, basketbal a badminton. V rámci záujmových krúžkov môžu navštevovať plaváreň, venovať sa joggingu, bowlingu, posilňovaniu, tenisu, lukostreľbe, jumpingu, lezeniu na umelej stene atď.

 

9. Aké sú možnosti kultúrneho vyžitia v ŠI?

Žiaci v rámci krúžkovej činnosti navštevujú predstavenia v Štátnej opere, Divadlo JGT Zvolen, Štúdio tanca, Bábkové divadlo na Rázcestí, SOS, múzeá, galérie, kiná. Majú možnosť rozvíjať svoj talent v dvoch  základných umeleckých školách, ktoré sú v susedstve nášho ŠI.

 

10. Majú žiaci v ŠI k dispozícii knižnicu?

V každej budove ŠI je knižnica s cca 1200 knižnými publikáciami (beletria, encyklopédie, odborná literatúra).   

11. Čo majú žiaci k dispozícii v spoločných priestoroch ŠI?

      - študovne a klubovne  

      - kuchynky sú vybavené rýchlovarnými kanvicami a mikrovlnnou rúrou, hriankovačom, sendvičovačom

      - chladničku má k dispozícii každá výchovná skupina

      - spoločenská miestnosť s TV 

       - počítačovú  miestnosť s kopírkou

      - posilňovne, miestnosti pre fitnes a aerobic

 

12. Ako je možné platiť poplatky za ubytovanie a stravovanie?

Poplatky je možné platiť prevodom z účtu alebo šekom, vždy vopred do 20. dňa v mesiaci.