ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

ZMENA ÚČTOV ŠI (IBAN)

15.09.2014 17:16
Oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2014 dochádza k zmene čísiel účtov, na ktoré sa uhrádzajú poplatky za ubytovanie (nové číslo - IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 4680) a stravovanie (nové číslo - IBAN: SK42 8180 0000 0070 0039 5526) žiakov v ŠI. Nový formát čísiel účtov je potrebné zadávať pri platbách...

BASKETBAL

04.05.2015 18:30
BASKETBAL pre žiakov ŠI - v pondelok 4. 5. 2015 v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

MEDZIINTERNÁTNY MIXVOLEJBAL

04.05.2015 19:30
Odvetný - Medziinternátny MIX volejbalový turnaj chlapcov a dievčat školských internátov sa uskutoční 4. 5. 2015 o 19.30 h v telocvični SOŠ IT.

LEZECKÁ STENA

05.05.2015 16:10
Lezeniu na  LEZECKEJ STENE "PAVÚK"  sa budú môcť venovať žiaci ŠI 5. 5. 2015 o 16.10 h.

CESTOVATEĽSKÝ UTOROK V TIHÁNYIOVSKOM KAŠTIELI

05.05.2015 16:30
Cestovateľský utorok v Tihányiovskom kaštieli budú mať možnosť absolvovať žiaci ŠI v utorok 5. 5. 2015 v Banskej Bystrici.

VOLEJBAL

05.05.2015 19:30
VOLEJBAL pre žiakov ŠI -  vždy v utorok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici.

MISS HAIR

05.05.2015 19:30
Súťaz v tvorbe kreatívnych účesov na tému - zaplatané vrkoče - sa uskutoční 5. 5. 2015 o 19.30 h v priestoroch ŠI 6.

PLÁVANIE

06.05.2015 17:00
Plávanie pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 29. 4. 2015 o 17.00 h, pre žiakov ŠI 8 - 29. 4. 2015 o 19.00 h.

BEDMINTON

06.05.2015 19:00
BEDMINTON pre žiakov ŠI - vždy v stredu od 19.00 h - 21.00 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FLOORBAL

14.05.2015 19:30
FLOORBAL pre žiakov ŠI sa uskutoční vo štvrtok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.