ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

    

 

 

 

 

 

 

Webnode

Novinky

FLOORBAL

08.02.2016 19:30
Floorbal pre žiakov ŠI bude vždy v pondelok o 18.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

KARNEVAL ŠI

09.02.2016 17:00
Karneval ŠI sa uskutoční 9. 2. 2016 v priestoroch ŠJ od 17.00 h do 21.00 h. Vstup na karneval bude iba v maskách.

PLÁVANIE

09.02.2016 18:00
Plávanie pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 9. 2. 2016 o 16.30 h, pre žiakov ŠI 3 10. 2. 2016 o 17.00 h 

VOLEJBAL

09.02.2016 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI je pravidelne v utorok o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

SCRABBLE TURNAJ

10.02.2016 16:00
3. kolo   turnaja v Scrabbli  sa uskutoční  10. 2. 02016 o  16.00 h v priestoroch ŠI 8.

BOWLING

10.02.2016 16:30
Bowling pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 10. 2. 2016  o 16.30 h v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici.

BEDMINTON

10.02.2016 19:00
Bedminton pre žiakov ŠI začína vždy v stredu o 19.00 v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

SQUASH

11.02.2016 17:00
Squash pre žiakov ŠI 3 sa uskutoční 9. 2.  2016  o 17.00 h, pre žiačky  ŠI 6 10. 2. 2016 o 18.15 h v priestoroch Squashu 2000 v Banskej Bystrici.

BASKETBAL

11.02.2016 19:30
Basketbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 11. 2. 2016 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FUTBAL

18.02.2016 19:30
Futbal pre žiakov ŚI sa uskutoční vo štvrtok  184. 2. 2016 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.