ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

       DARUJTE 2 % Z DANÍ NA ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ ŽIAKOV ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU.

          (Tlačivá sú dostupné v Dokumentoch na stiahnutie) 

 

Webnode

Novinky

FLOORBAL

25.04.2016 19:30
Floorbal pre žiakov ŠI bude vždy v pondelok o 18.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

ROZLÚČKA MATURANTOV

26.04.2016 14:00
Rozlúčka maturantov so ŠI sa uskutoční 26. 4. 2016 v priestoroch Europa Cinemax v Banskej Bystrici.

VOLEJBAL

26.04.2016 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI je pravidelne v utorok o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

27.04.2016 00:00
Beseda na tému  OBCHODOVANIE S ĽUĎMI sa uskutoční 27. 4. 2016  o 16.45 h v priestoroch CPPaP.

BEDMINTON

27.04.2016 00:00
Bedminton pre žiakov ŠI začína vždy v stredu o 19.00 v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

28.04.2016 19:00
Plávanie pre žiačky ŠI 6 a ŠI 8 sa uskutoční  21. 4. 2016 o 19.00 h.

BASKETBAL

28.04.2016 19:30
Basketbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 14. 4. 2016 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

MISS (MR) HAIR 2016

03.05.2016 19:00
Súťažná prehliadka v účesovej tvorbe žiakov ŠI sa uskutoční 3. 5. 2016 od 17.30 h, záverečné vyhlásenie výsledkov bude o 19.00 h v  ŠI 6.

FUTBAL

05.05.2016 19:30
Futbal pre žiakov ŠI sa uskutoční vo štvrtok  5. 5. 2016 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

(NE)TRADIČNÁ LEZECKÁ STENA

10.05.2016 16:15
(Ne)tradičná lezecká stena žiakov ŠI sa uskutoční 10. 4. 2016 v priestoroch telocvične Gymnázia JGT v Banskej Bystrici.