ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

KYBERŠIKANA - beseda

06.12.2016 16:30
Beseda na tému KYBERŠIKANA môžu absolvovať žiaci zo ŠI 3 6. 12. 2016 O 16.30 h, žiačky ŠI 6 8. 12. 2016 o 16.30 h. 

PLÁVANIE

06.12.2016 17:00
Plávanie pre žiačky  ŠI 6   sa uskutoční 6.12. 2016 o 17.00 h..

MIKULÁŠ V ŠI

06.12.2016 19:30
Mikulášsky program pre žiakov nášho ŠI bude 6. 12. 2016o 19.30 h v priestoroch telocvične na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BADMINTON

07.12.2016 19:00
BADMINTON pre žiakov a žiačky nášho ŠI je vždy v stredu od 19.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

LEZECKÁ STENA

08.12.2016 16:30
Lezenie na umelej lezeckej stene budú mať možnosť vyskúšať žiaci ŠI 3  8. 12. 2016 o 16.30 h.

FLORBAL

08.12.2016 19:30
FLORBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI je  vo štrvrtok o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici Banskej Bystrici. 

FUTBAL

12.12.2016 18:30
FUTBAL pre žiakov ŠI býde 12. 12. 2016 o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

VOLEJBAL

13.12.2016 19:30
VOLEJBAL pre žiakov a žiačky  nášho ŠI je vždy v utorok o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BASKETBAL

19.12.2016 19:30
BASKETBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI bude 19. 12. 2016 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.