ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

 

       ROZLÚČKA MATURANTOV SO ŠKOLSKÝM INTERNÁTOM 

                                              ROČNÍK 2017 

 

„...skrotiť, znamená vytvoriť si puto,  a keď si niekoho skrotíš a spriatelíš sa s ním, musíš sa pripraviť na to, že pri rozlúčke to trocha bude aj bolieť.“

     Odchádzame...

     Pred štyrmi rokmi sme nastúpili na loď v podobe našich internátov. Pomaly, ale isto sa však táto plavba plná slnečných dní ale i búrok, chýli ku koncu. Sme radi, že práve spolu s naším internátom sme začali púť za našimi snami. Zažili sme tu naozaj veľa.  Ale chceme dnes ďakovať iba za zážitky, ktoré spríjemnili našu strastiplnú cestu plnú ľadovcov? Nie!

     Chceme poďakovať najmä za múdrosti, ktoré nám tento internát dal, ktoré ste nám dali vy, naši vychovávatelia. Vždy nám ostane v srdci to, čo ste nás naučili. Že nič nie je lepšie, ako vážiť si jeden druhého a navzájom si upevňovať vzťahy každodennou ohľaduplnosťou.

     „Spoznáme len tie veci, ktoré si skrotíme...“

     Všetci  sme si tu niekoho, alebo viacerých skrotili.  Krotili sme sa navzájom. Vy, naši vychovávatelia nás a možno aj nám študentom sa občas podarilo skrotiť vás. A to je hlavné, za čo vám ďakujeme.

     Ďakujeme vám, že sme si vytvorili putá. Ďakujeme za vašu trpezlivosť. Vaša snaha a podpora nám neraz pomohli pri prekonávaní prekážok, či už v škole alebo aj v súkromí.

     A práve preto je tento internát ako ruža Malého princa. Podobá sa síce mnohým iným internátom, ale pre nás je on jediný. Je pre nás domovom. Dôležitejším ako ktorýkoľvek iný, pretože práve tu sme sa denne stretávali, spolu sa smiali i plakali, hádali sa aj doberali, trápili sa aj tešili. Pretože je to náš internát.

     Odchádzame...

    Odišli už pred nami, odídu i po nás. Dúfame však, že spomienky na vás zostanú vo vašich srdciach ešte dlhú dobu.  A pri opätovnom stretnutí sa za nás nebudete hanbiť, ale práve naopak, budete na nás právom hrdí.

     Odchádzame... a ďakujeme!

 

                                                                  Vaši  maturanti

 

 

 

 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ŠI

15.05.2017 08:30
DNI OTVORENÝCH DVERÍ v našom školskom internáte sú v dňoch prijímacích skúšok a  zápisu na jednotlivých stredných školách.

ÍRSKE TANCE

29.05.2017 16:30
Hodinu írskych tancov budú môcť absolvovať žiačky ŠI 6  29. 5. 2017 O 17.00 h.

PLÁVANIE

30.05.2017 19:00
Plávanie sa uskutoční pre  žiakov ŠI 3 a ŠI 6 - 30. 5.. 2017 o 19.00 h, pre žiakov ŠI 8 - 31. 5. 2017. .

SQUASH

01.06.2017 17:00
Netradičný šport - SQUASH budú môcť vyskúšať žiačky  ŠI 6  vo štvrtok 1. 6. 2017.