ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - SLEČNA JÚLIA

12.01.2017 18:30
Divadelné predstavenie SLEČNA JÚLIA v podaní študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici budú mať možnosť vidieť žiaci ŠI  12. 1. 2017.

LIST ČIERNEMU SYNOVI - DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

13.01.2017 13:10
Divadelné predstavenie List čiernemu synovi v Bábkovom divadle na rázcestí v Banskej Bystrici budú môcť vidieť  žiačky ŠI 3 18. 1. 2017.

FUTBAL

16.01.2017 18:30
FUTBAL pre žiakov ŠI býde 16. 1. 2017 o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BOWLING

17.01.2017 16:30
Bowling pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 17. 1. 2017  o 17.00 h v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

17.01.2017 19:00
Plávanie sa uskutoční:  pre žiakov ŠI 3 17. 1. 2016 o 19.00 h, pre  žiačky ŠI 6  19 1. 2017 o 17.00 h, 

MIX VOLEJBAL - TURNAJ

17.01.2017 19:30
MIX VOLEJBAL - turnaj  pre žiakov a žiačky  nášho ŠI je   v utorok 17. 1. 2017 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BADMINTON

18.01.2017 19:00
BADMINTON pre žiakov a žiačky nášho ŠI je vždy v stredu od 19.00 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FLORBAL

19.01.2017 19:30
FLORBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI je  vo štrvrtok o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici Banskej Bystrici. 

BASKETBAL

23.01.2017 19:30
BASKETBAL pre žiakov a žiačky nášho ŠI bude 23. 1. 2017 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

LEZECKÁ STENA

30.01.2017 16:30
Lezecká stena pre žiakov ŠI 6 sa uskutoční 30. 1. 2017.