ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

Novinky

ZMENA ÚČTOV ŠI (IBAN)

15.09.2014 17:16
Oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2014 dochádza k zmene čísiel účtov, na ktoré sa uhrádzajú poplatky za ubytovanie (nové číslo - IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 4680) a stravovanie (nové číslo - IBAN: SK42 8180 0000 0070 0039 5526) žiakov v ŠI. Nový formát čísiel účtov je potrebné zadávať pri platbách...

PLÁVANIE

03.02.2015 17:00
Plávanie pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 3. 2. 2015 o 17.00 h.

VOLEJBAL

03.02.2015 19:30
VOLEJBAL pre žiakov ŠI -  vždy v utorok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici.

LEZECKÁ STENA

04.02.2015 00:00
Dievčatá ŠI 6 si budú môcť vyskúšať lezenie na lezeckej stene "PAVÚK"  4. 2. 2015 o 16.30 h v priestoroch telocvične GJGT v Banskej Bystrici. 

ŠACHOVÝ TURNAJ

04.02.2015 16:15
ŠACHOVÝ TURNAJ  žiakov Školského internátu sa uskutoční 4. 2. od 16.15 h v priestoroch ŠI 8.

BOWLING

04.02.2015 16:30
Bowling pre žiakov ŠI 8 sa uskutoční 4. 2. 2015, pre žiačky ŠI 6 - 10. 2. 2015 v priestoroch Profibowlingu v Banskej Bystrici.

BEDMINTON

04.02.2015 19:00
BEDMINTON pre žiakov ŠI - vždy v stredu od 19.00 h - 21.00 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

SQUASH

05.02.2015 16:15
Squash pre dievčatá ŠI 6 sa uskutoční 5. 2. 2015 v Banskej Bystrici.

FLOORBAL

05.02.2015 19:30
FLOORBAL pre žiakov ŠI sa uskutoční vo štvrtok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BASKETBAL

09.02.2015 18:30
BASKETBAL pre žiakov ŠI - v pondelok 9. 2. 2015 v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.