ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

UBYTOVANIE V ŠI V ŠK. ROKU 2015/2016

29.05.2015 14:49
Záujemcovia o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2015/2016 si môžu stiahnuť na našej stránke ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE V ŠI a zaslať na adresu školského internátu..

FLOORBAL

28.09.2015 19:30
Floorbal pre žiakov ŠI bude vždy v pondelok o 18.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

SQUASH

29.09.2015 16:15
Squash pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 29. 9. 2015 v priestoroch Squashu 2000 v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

29.09.2015 18:00
Plávanie pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční 29. 9. 2015 o 18.00 h  v priestroch Mestskej plavárne v B. Bystrici.

VOLEJBAL

29.09.2015 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI je vždy v utorok o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BLÁZNOVE ZÁPISKY

30.09.2015 18:00
Divadelné predstavenie BLÁZNOVE ZÁPISKY môžu žiaci ŠI vidieť 30. 9. 2015 v Bábkovom divadle na rázcestí v Banskej Bystrici.

BEDMINTON

30.09.2015 19:00
Bedminton pre žiakov ŠI začína vždy v stredu o 19.00 v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FUTBAL

01.10.2015 19:30
Futbal pre žiakov ŚI 6 sa uskutoční vo štvrtok 1.10. 2015 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BASKETBAL

05.10.2015 19:30
Basketbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 5. 10. 2015 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.