ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

Webnode

Novinky

ZMENA ÚČTOV ŠI (IBAN)

15.09.2014 17:16
Oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2014 dochádza k zmene čísiel účtov, na ktoré sa uhrádzajú poplatky za ubytovanie (nové číslo - IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 4680) a stravovanie (nové číslo - IBAN: SK42 8180 0000 0070 0039 5526) žiakov v ŠI. Nový formát čísiel účtov je potrebné zadávať pri platbách...

VOLEJBAL

24.03.2015 19:30
VOLEJBAL pre žiakov ŠI -  vždy v utorok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici.

PAINTBALL

25.03.2015 13:00
Netradičný šport PAINTBALL pre žiakov ŠI 3 sa uskutoční 25. 3. 2015 o 13.00 h v Sielnici.

ZDRAVIE NA TANIERI

25.03.2015 16:00
Medziinternátna súťaž žiakov ŠI "ZDRAVIE NA TANIERI" sa uskutoční 25. 3. 2015 v priestoroch školskej jedálne.

BEDMINTON

25.03.2015 19:00
BEDMINTON pre žiakov ŠI - vždy v stredu od 19.00 h - 21.00 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

25.03.2015 19:00
Plávanie pre žiačky ŠI 6 a ŠI 8 sa uskutoční 25. 3. 2015 o  19.00 h.

SQUASH

26.03.2015 16:15
Squash pre žiačky  ŠI 6 bude 26. 3. 2015 v priestoroch "Squashu 2000"  na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici.

FLOORBAL

26.03.2015 19:30
FLOORBAL pre žiakov ŠI sa uskutoční vo štvrtok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

LEZENIE NA LEZECKEJ STENE PAVÚK

31.03.2015 16:30
Lezeniu na umelej lezeckej  stene "PAVÚK"  sa budú môcť venovať žiačky ŠI 6 31. 3. 2014 o dv 17.00 h v telocvični Gymnázia JGT v Banskej Bystrici.

BASKETBAL

13.04.2015 00:00
BASKETBAL pre žiakov ŠI - v pondelok 13. 4. 2015 v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.
1 | 2 >>