ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

LEZECKÁ STENA

19.11.2015 16:30
Lezeckú stenu Pavúk v priestoroch Gymnázia JGT v Banskej Bystrici budú môcť navštíviť žiačky ŠI 6 19. 11. 2015. 

FLOORBAL

23.11.2015 19:30
Floorbal pre žiakov ŠI bude vždy v pondelok o 18.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

PLÁVANIE

24.11.2015 19:00
Plávanie pre žiačly ŠI 6 sa uskutoční 24. 11. 2015 o 17.00 h.,. 

MIX VOLEJBAL

24.11.2015 19:30
Turnaj v MIX VOLEJBALE žiakov ŠI  (ŠI Havranské 3, ŠI Internátna 6, ŠI Internátna 8, ŠI SOŠ IT) sa uskutoční 24. 11. 2015 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

MUZIKÁL - VLASY

25.11.2015 16:00
Svetoznámy muzikál VLASY budú mať možnosť vidieť žiaci ŠI 8 v priestoroch ŠVK v Banskej Bystrici 25. 11. 2015 o 16.00 h.

BEDMINTON

25.11.2015 19:00
Bedminton pre žiakov ŠI začína vždy v stredu o 19.00 v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - NARODENINY

25.11.2015 19:00
Divadelné predstavenie NARODENINY budú mať možnosť vidieť žiaci ŠI 8 a ŠI 6 25. 11. 2015 o 19.00 h v CNK Záhrada v Banskej Bystrici.

BASKETBAL

26.11.2015 19:30
Basketbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 26. 11. 2015 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

VOLEJBAL

01.12.2015 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI je pravidelne v utorok o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FUTBAL

03.12.2015 19:30
Futbal pre žiakov ŚI 6 sa uskutoční vo štvrtok  3.12. 2015 o 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.