ÚVOD

Webnode

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

UBYTOVANIE V ŠI V ŠK. ROKU 2015/2016

19.05.2015 14:49
Záujemcovia o ubytovanie v školskom internáte v školskom roku 2015/2016 si môžu stiahnuť na našej stránke ŽIADOŤ O UBYTOVANIE V ŠI a zaslať na adresu školského internátu do 15. 6. 2015.

LUKOSTREĽBA

21.05.2015 16:10
KURZ LUKOSTREĽBY pre žiakov ŠI 6 sa uskutoční 20. 5. 2015 v priestoroch športového areálu na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FLOORBAL

21.05.2015 19:30
FLOORBAL pre žiakov ŠI sa uskutoční vo štvrtok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

FUTBAL

25.05.2015 18:30
BASKETBAL pre žiakov ŠI - v pondelok 25. 5. 2015 v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

VOLEJBAL

26.05.2015 00:00
VOLEJBAL pre žiakov ŠI -  vždy v utorok o 19.30 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici.

PLÁVANIE

26.05.2015 16:30
Plávanie pre  žiačky ŠI 6 sa uskutoční 19. 5. 2015 o 16.30 h.

BEDMINTON

27.05.2015 19:00
BEDMINTON pre žiakov ŠI - vždy v stredu od 19.00 h - 21.00 h v telocvični ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.