ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte.

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

BOWLINGOVÝ TURNAJ ŽIAKOV A ŽIAČOK ŠI

18.04.2018 12:27
Bowlingový turnaj žiakov a žiačok ŠI sa uskutoční 18. 4. 2018 v priestoroch ProfiBowlingu na Sládkovičovej ulici v Banskej Bystrici.

FUTBALOVÝ TURNAJ CHLAPCOV

23.04.2018 18:30
Futbalový turnaj chlapcov ŠI sa uskutoční 23. 4. 2018v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

ROZLÚČKA MATURANTOV SO ŠKOLSKÝM INTERNÁTOM

24.04.2018 13:00
Rozlúčka maturantov so ŠI sa uskutoční 25. 4. 2018 v priestoroch Europa Cinemax v Banskej Bystrici.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ - MIX

24.04.2018 18:30
Turnaj v MIX-VOLEJBALE žiakov ŠI sa uskutoční  24. 4. 2018 v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BOWLINGOVÝ TURNAJ ŽIAKOV A ŽIAČOK ŠI

25.04.2018 16:30
Bowling pre žiačky ŠI 6 sa uskutoční  25. 4. 2018 v priestoroch ProfiBowlingu v  Banskej Bystrici.

ESCAPE ROOM

25.04.2018 16:40
Novú netradičná aktivita ESCAPE ROOM môžu žiačky ŠI 6 vyskúšať 25. 4. 2018 o 16.40 h.

PLÁVANIE

25.04.2018 17:00
Plávanie pre žiakov ŠI 3 sa uskutoční 25. 4. 2018, pre žiačky ŠI 6  sa uskutoční 26. 4.  2018 o 17.00 h.  

ZATMENIE - DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

25.04.2018 18:00
Divadelnú hru - ZATMENIE budú mať možnosť vidieť žiačky ŠI 6 v podaní študentov AU v Banskej Bystrici 25. 4. 2018.

BEDMINTON

25.04.2018 19:30
Bedminton pre žiakov ŠI je vždy v stredu v telocvični na Okružnej ulici od 19.30 h do 21.00 h.

FLORBAL

26.04.2018 19:30
Florbal  pre žiakov ŠI sa uskutoční vždy vo štvrtok    od 19.30 h do 21.30 h.
1 | 2 >>