ÚVOD

        Školský internát je výchovno–vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie. Zameriava sa najmä na všestrannú pomoc pri príprave  žiakov na vyučovanie, formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, rozvoj špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre  záujmovú činnosť žiakov, pre aktívne využívanie voľného času, relaxáciu a oddych. 

 

Rada školského zariadenia pri školskom internáte

     Verejné záujmy a záujmy študentov, rodičov a zamestnancov  v oblasti výchovy a vzdelávania presadzuje Rada školského zariadenia pri školskom internáte, ktorá je    samosprávnym orgánom. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školského internátu. Jej členmi sú zástupcovia rodičov, študentov,  pedagogických zamestnancov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Členovia Rady školského zariadenia pri školskom internáte  .

Štatút Rady školského zariadenia pri školskom internáte

 

 

Žiacka rada         

     Študenti a žiaci presadzujú svoje požiadavky prostredníctvom žiackej rady a skupinových samospráv.

 

     Zriaďovateľom Školského internátu, Internátna ul. č. 4, Banská Bystrica je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

  

 

Novinky

OZNAM - ZMENA ČASU VÝDAJA OBEDOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

24.09.2018 18:59
Od 1. 10. 2018 sa mení čas výdaja obedov v Školskej jedálni pri ŠI od 13.15 do 15.30 h.

PLÁVANIE

19.11.2018 17:00
Plávanie  pre žiakov ŠI 3 bude v pondelok 19. 11. 2018, pre žiačky  ŠI 6 sa uskutoční v utorok 20. 11. 2018 o 17.00 h, pre žiakov ŠI 8 o 19.00 h.

FUTBAL

19.11.2018 18:30
Futbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 19. 11. 2018 o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici.

VOLEJBAL

20.11.2018 19:30
Volejbal pre žiakov ŠI sa uskutoční každý útorok od 19.30 v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BEDMINTON

21.11.2018 19:30
Bedminton pre žiakov ŠI sa uskutočňuje každú stredu od 19.30 h  v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

NÁVŠTEVA LEZECKEJ STENY PAVÚK

22.11.2018 16:30
Lezenie na lezeckej stene "Pavúk" si budú môcť vyskúšať   žiačky ŠI 6 dňa 22.11. 2018.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE "BISŤU DEDINA VOĽBY"

22.11.2018 17:30
Predstavenie "BISŤU DEDINA VOĽBY" majú žiačky možnosť vidieť 22. 11. 2018 o 17.30 h v priestoroch SOS v Banskej Bystrici.

FLORBAL

22.11.2018 19:30
Florbal pre žiakov ŠI sa uskutočňuje každý štvrtok od 19.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

BASKETBAL

26.11.2018 18:30
Basketbal pre žiakov ŠI sa uskutoční 26. 11. 2018 o 18.30 h v telocvični na Okružnej ulici v Banskej Bystrici.

"UŽ TO VIEM"

12.12.2018 20:15
Druhé kolo všebobecno-vedomostná súťaž "Už to viem" sa uskutoční 13. 11. 2018 o 20.15 h v priestoroch ŠI 6.