DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 ŽIADOSˇ5 O ŽIKkkkŽIAjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

 

 Dokumenty k používaniu internetu v ŠI:  Dohoda o používaní internetu v školskom internáte 

                                                                            Žiadosť o povolenie používať NTB a tablet v ŠI

                                                                            Pravidlá používania internetu v ŠI

                                                                            Etický kódex používania internetu v ŠI

                                                                      

                                                                                                  

   Tlačivá k darovaniu 2 % z daní:  Sprievodný list

                                                       Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti   

                                                       Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby