ZÁUJMOVÉ ÚTVARY

 

RELAX PRE MLADÝCH

(Mgr. Janka Dymová)

Záujmový útvar má široké zameranie.  Žiaci sa  budú venovať dobrovoľníctvu a turistike, budú mať možnosť navštíviť rôzne filmové a divadelné predstavenia a pripravovať malé dramatické útvary.

 

DIVADLO A KULTÚRA

(Mgr. Janka Futáková)

Záujmový útvar je zameraný na návštevy divadelných predstavení, koncertov a kultúrnych podujatí.

 

KLUB MLADÝCH TALENTOV  

(Mgr. Silvia Adamoničová, Mgr. Marta Laurincová, Mgr. Tomáš Balon, Mgr. Janka Bambúchová)

Hlavným cieľom klubu mladých talentov je podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a pedagogických pracovníkov, organizovať kultúrne a spoločenské akcie školského internátu a podieľať sa na dobrovoľníckej činnosti v rôznych sociálnych a zdravotných inštitúciách a zariadeniach.

 

INTERNÁTNA KLUBOVŇA

(Mgr. Eva Bučková)

Internátna Klubovňa je záujmový útvar, v ktorom sa stretávajú žiaci pri spoločenských hrách, umeleckej tvorbe,  tvorbe rôznych propagačných materiálov a pod. Činnosť je zameraná  nielen na rôzne spoločenské hry, ktoré podporujú rozvoj logického myslenia, slovnej zásoby a pamätim ale  aj na využívanie výpočtovej a audiovizuálnej techniky.  Žiaci sa zdokonaľujú  v práci na počítačoch, pracujú s kamerou, fotoaparátom, vytvárajú videozáznamy, fotografie, plagáty, diplomy na propagáciu rôznych študentských podujatí.

 

KULTÚRA PRE VŠETKÝCH

 (Mgr. Marta Laurincová)

Činnosť záujmového útvaru je zameraná na filmové umenie. Jeho členovia navštevujú filmové predstavenia v kine, majú vybudovanú vlastnú filmotéku, ktorú môžu využívať vo voľnom čase všetci žiaci ubytovaní v školskom internáte.

 

KRÚŽOK HIER

(Mgr. Patricia Šedivoková)

Krúžok HIER vznikol pre záujem žiačok o moderné interaktívne hry ako sú ACTIVITY, PARTY ALIAS, KONCEPT alebo DIXIT, ale aj zo záujmu o klasické spoločenské hry ako napr. SCRABBLE, šach, človeče či kartové hry. V niektorých z nich si aj zasúťažíme v duchu televíznych formátov ako Hviezdna párty alebo Heslo. V tomto školskom roku vyskúšame aj novinky ako návšteva iHRYska, LASER ARÉNY a tradične  si zahráme nočnú strategickú hru NOX QUEROX. Cieľom záujmového útvaru je rozvíjať logické myslenie, tvorivosť, predstavivosť, pozornosť, tímovú spoluprácu, slovnú zásobu, verbálne či pohybové zručnosti, zážitkové aktivity.   

 

KUCHÁRI BEZ ČAPICE

(Mgr. Jeanette Grelnethová)

Záujmový útvar je zameraný na zdokonaľovanie praktických zručností chlapcov v "kuchárskom umení". Zoznamujú so zásadami zdravého životného štýlu, hospodárenia s finančnými prostriedkami, kultúrou stravovania.

 

LITERATÚRA A UMENIE

(Mgr. Svetlana Paličková)

Činnosť záujmového útvaru sa zameriava na rozvoj komunikačných a čitateľských zručností žiakov, rozvoj ich  tvorivosti, fantázie a slovnej zásoby.  

 

 LITERÁRNY KRÚŽOK

(PaedDr. Tatiana Šípošová)

Záujmový útvar je zameraný na organizáciu súťaží, kvízov, žiaci sa pravidelne zúčastňujú kultúrnych podujatí a divadelných predstavení v rôznych mestských inštitúciách. Zapájajú sa do súťaží v prednese poézie a prózy a venujú sa aj vlastnej tvorbe. Získavajú vedomosti o významných osobnostiach spoločenského a kultúrneho života.    

       

LITERÁRNY KRÚŽOK A KNIŽNICA

(Mgr. Marta Dušeková)

Záujmový útvar je zameraný na pestovanie vzťahu žiakov k literárnej tvorbe. Žiaci sa zúčastňujú rôznych kultúrnych podujatí, zapájajú sa do súťaží v prednese poézie a prózy, pripravujú relácie do internátneho rozhlasu.

 

REGIONÁLNY KRÚŽOK

(Mgr. Juraj Rohárik)

Oslovuje žiakov, ktorých zaujíma príroda, história a kultúra Banskej Bystrice a okolia. Ponúka informácie, publikácie, kontakty na zaujímavé osobnosti a združenia regiónu.

 

RELAXAČNÉ CVIČENIA

(Mgr. Jana Papšová, PhD.)

Záujmový útvar sa zameriavia na cvičenia, ktoré odbúravajú stres, únavu. Zlepšujú pohybové schopnosti, psychickú odolnosť a fyzickú zdatnosť.

 

SLOVENČINA PRE VŠETKÝCH 

(PhDr. Janka Machalová)

Činnosť záujmového útvaru je zameraná na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov, rozvíjanie ich čitateľských a interpretačných zručností. Hravými a zážitkovými formami umožňuje žiakom lepšie zvládnuť slovenský jazyk a literatúru slovom i písmom a podporuje ich tvorivosť.Poskytuje aj knižnično-informačné služby žiakom a zamestnancom ŠI. Organizuje aj vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia: literárno-zábavné kvízy, divadelné predstavenia...

 

 

ŠPORT PRE VŠETKÝCH

(Mgr. Milan Barančík, Mgr. Michal Šuster, Mgr. Alena Gardoňová, Mgr. Ľubica Holíková, Mgr. Tomáš Balon)

Športové záujmové útvary fungujú na všetkých troch internátoch. Sú zamerané na rekreačný šport. Žiaci sa môžu pravidelne venovať nielen rôznym športovým hrám - futbalu, volejbalu, basketbalu, floorbalu, plávaniu, posilňovaniu, stolnému tenisu, ale aj niektorým netradičným športom – bowlingu, badmintonu, squashu, tenisu, lezeniu na lezeckej stene. Do činnosti útvaru sú zaradené aj rôzne outdoorové aktivity -  turistika,  paintball, návšteva jaskne, rafting...


TVORIVÁ DIELŇA

(Mgr. Jana Bambúchová)

Krúžok je určený tým, ktorí sa zaujímajú o úžitkové umenie a chcú vo svojom voľnom čase rozvíjať svoju tvorivosť, učia sa pracovať s rozmanitým materiálom a využívať rôzne výtvarné techniky.

 

UMELECKÝ KRÚŽOK

(PaedDr. Emília Presperínová)

Krúžok podporuje záujem a schopnosti žiakov v umeleckej oblasti. V „umeleckom ateliéri“ sa žiaci venujú kresbe, maľbe, jednoduchej grafike, výtvarným prácam v materiáli, dekoratívnym prácam... Práce žiakov sú vystavované v interiéri ŠI.

 

VÝTVARNÝ KRÚŽOK

(Mgr. Silvia Adamovičová)

Krúžok je zameraný na úžitkové umenie. Žiaci používajú rôzne výtvarné techniky: dekupáž, maľovanie na keramiku a sklo, výroba šperkov, drôtiková technika, batikovanie, krakelovanie, maľovanie na textil , flitrovanie, modelovanie, tvorba koláží a origami. Vytvárajú rôzne ozdobné predmety, šperky, talizmany, darčeky a dekorácie.    

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

(Ing. Anna Bubniaková))

Záujmový útvar vedie žiakov k zdravému životnému štýlu a pravidelnej pohybovej aktivite. Učí ich správne sa orientovať vo výbere zdravých jedál. Členovia krúžku sa zapájajú aj do dobrovoľnícvkej činnosti a zúčastňujú sa podujatí ako napr.: Deň jablka, Valentínska kvapka krvi a Deň narcisov.                                                                                                                                                                                                                                            

ŽIVOT DIEVČAT

(Mgr. Viera Slivková)
Krúžok je zameraný na rozvoj osobnosti žiačok a rozšírenie spektra ich záujmov, poznatkov, vedomostí a skúseností. Keďže život  je zložitý - make up, diéty, formovanie postavy, financie, kultúra reči, estetika bývania, ladenie farieb, módne trendy, logické myslenie. Kto sa v tom má vyznať? No predsa dievčatá  v krúžku ŽIVOT DIEVČAT.    

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

(Mgr. Ľubica Holíková)

Činnosť záujmového útvaru je zameraná na zlepšovanie a skrášľovanie prostredia okolo nás, pretože všetci si zalúžime žiť v zdravom a čistom prostredí.