UBYTOVANIE

 

 Žiaci  sú ubytovaní v troch samostatných budovách školského internátu

v lokalite Fončorda - Banská Bystrica.

 

                        ŠKOLSKÝ  INTERNÁT

                 Havranské 3, Banská Bystrica

                                Tel.: 048 4138843

                       E-mail: sihavranske@gmail.com

                            Internát 1. kategórie

                     Cena za ubytovanie: 33 €/mes.

                                  (s platnosťou od 1. 9. 2017)

                              Vybavenie:

                                                                                                                                    bunkový systém 

                                                                                                                   (2 + 3 - lôžková izba, WC, umývadlo, sprcha)

 

Spoločné priestory:  kuchynky s vybavením (mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, chladnička, sendvičovač, hriankovač), spoločenské miestnosti,  študovne, posilňovne,  relaxačná miestnosť, literárna miestnosť, knižnica, umelecký ateliér, hudobná klubovňa, stolnotenisová miestnosť. Ako nadštandardnú službu Wi-fi pripojenie na internet zabezpečuje KPSDM.      

(Fotogaléria ŠI 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                     ŠKOLSKÝ INTERNÁT

              Internátna 6, Banská Bystrica

                          Tel.: 048 - 4131567

               E-mail: skolskyinternat@centrum.sk

                        Internát 1. kategórie

                Cena za ubytovanie: 33 €/mes.

                              (s platnosťou od 1. 9. 2017)

                            Vybavenie:

                              bunkový systém

               (2 + 3 - lôžková izba, umývadlo, WC)

                      Na každom poschodí:

                               spoločné sprchy

                                študovnička

                                  kuchynka

(mikrovlnka, variče, rýchlovarná kanvica, chladnička, sendvičovač)

Spoločné priestory: spoločenská miestnosť,  klubovňa, knižnica, posilňovňa, stolnotenisová miestnosť, kuchynka, počítačová miestnosť. Ako nadšťandardnú službu Wi-fi pripojenie na internet zabezpečuje KPSDM.

(Fotogaléria ŠI 6)

 

                                                                                            ŠKOLSKÝ INTERNÁT

                                                                                                 Internátna 8, Banská Bystrica 

                                                                                                                                     Tel.: 048 4130462

                                                                                                            E-mail: skolskyinternat8@gmail.com

                              Internát 2. kategórie

                           Cena za ubytovanie: 28 €/mes.       

                            (s platnosťou od 1. 9. 2017)    

                                2 a 3 - lôžkové izby

                               
                           Na každom poschodí:

                              spoločné sprchy, WC

                                     študovňa

                                     kuchynka  

                                                                                                   (variče, chladnička, sendvičovač, mikrovlnka)

 

 

Spoločné priestory:  spoločenské miestnosti, kuchynka, knižnica, stolnotenisová miestnosť, posilňovne (bodybuilding, box), herňa - šípky, návštevná miestnosť. Ako nadštandardnú službu Wi-fi pripojenie zabezpečuje KPSDM.

(Fotogaléria ŠI 8)  

 

Poplatky za ubytovanie je potrebné uhradiť vždy najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca

na číslo účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 4680.