STRAVOVANIE 

Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni s vlastnou kuchyňou.

  

  


 

 Jedálny lístok 

 

 

                                          CENY JEDLA 

                                        (s platnosťou od 1. 9. 2019)

    

                                         Stravná jednotka              Doplatok réžie                     Spolu      

        Raňajky                  1,19 €                                                            1,19 € 

        Obed                      1,26 €                +          0,20 €                      1,46 €

        Večera                    1,15 €                +          0,20 €                      1,35

         Stravná jednotka na deň                                                            4,00 €

 

 

PREDPIS PLATIEB ZA STRAVU: január - jún 2020 

 

PREDPIS PLATIEB ZA STRAVU: september - december 2019

                                                                                               

Poplatky za stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu IBAN: SK42 8180 0000 0070 0039 5526. 

Stravníci majú prostredníctvom čipových kariet možnosť výberu:  z dvoch druhov raňajok, zo štyroch teplých jedál na obed, prípadne balíček (suchý obed - vydáva sa pri raňajkách)  a z dvoch teplých jedál na večeru, prípadne balíček (suchá večera - vydáva sa pri obede).

 

 

V prípade choroby alebo neprítomnosti je možné odhlásiť sa zo stravy formou odhlasovacích lístkov alebo telefonicky - na tel. čísle školskej jedálne: 048 4132692 - vždy 24 hod. vopred.

 

ČAS VÝDAJA STRAVY

 

                           Pondelok – štvrtok                                                           Piatok

Raňajky                   6:00 –  7:30 h                                                            6:00 –   7:30 h

Obed                     13:15 – 15:30 h                                                         12:00 – 13:30 h

                    (suchý obed sa vydáva pri raňajkách)                      pre študentov, ktorí si nahlásia teplý obed

Večera                   18:00 – 19:30 h                                      (suchá  večera sa  vydáva pri  raňajkách)