O NÁS 

 

    VEDENIE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

 

 

                                riaditeľ

                PhDr. Igor PRESPERÍN, CSc.

 

             zástupca riaditeľa pre ekonomickú činnosť

                              Ing. Ján RAČÁK          

                zástupkyňa pre pedagogickú činnosť

                        Mgr. Mária PONICKÁ

                          vedúca vychovávateľka

                       Mgr. Oľga  BENDÍKOVÁ                  

                          vedúca školskej jedálne

                              Soňa MURÍNOVÁ

 

 

 

 

 

 

 mismismikkimi