KONTAKT                                                         

                  

                     ŠKOLSKÝ INTERNÁT                                                                     

                     Internátna ul. č. 4  

                   974 04  Banská Bystrica

 

 

 

Riaditeľ školského internátu                                

                                            PhDr. Igor PRESPERÍN, CSc.   

                                            sekretariát                         Tel.: 048 4132692        

                                                                                        Fax: 048 4135175 

                                                                                        E-mail: sibb@mail.telekom.sk

                                                                                                              
                                                                            

Zástupca riaditeľa pre ekonomickú činnosť:      

                                            Ing. Ján RAČÁK                 Tel.: 048 4132692        

                                                                                         E-mail: jracak@centrum.sk  

Zástupkyňa riaditeľa pre pedagogickú činnosť:    

                                           Mgr. Mária PONICKÁ          Tel.: 048 4131567       

                                                                                         E-mail: vychovasibb@mail.telekom.sk 

Vedúca vychovávateľka:                                  

                                           Mgr. Oľga BENDÍKOVÁ     Tel.: 048 4130462       

                                                                                        E-mail:  sibb.internatna8@gmail.com                                       

Vedúca školskej jedálne:                                    

                                          Soňa MURÍNOVÁ                 Tel.: 048 4132692        

                                                                                         E-mail: sjsibb@mail.telekom.sk